ก.พลังงานมอบรางวัลประกวดภาพวาด 'พลังงานเพื่อชีวิต'

15:54 17 กันยายน 2561 1,465
กระทรวงพลังงานมอบรางวัลชนะเลิศประกวดภาพวาด ปีที่ 6 “พลังงานเพื่อชีวิต” รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงาน

        

วันนี้(17ก.ย.61) กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด ปีที่ 6 “พลังงานเพื่อชีวิต”เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานและรู้คุณค่าของพลังงาน ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร และนายประทีป คชบัว ศิลปินอิสระ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วมงาน 

 

นายธรรมยศ กล่าวว่า โครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ภายใต้หัวข้อ”พลังงาน เพื่อชีวิต”โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พร้อมน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการประหยัด พอเพียงและพึ่งพาตนเอง ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

              

 

นายธรรมยศ กล่าวต่อว่า การประกวดวาดภาพในปีที่ 6 นี้ มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 493 ภาพ จาก 130 สถาบันการศึกษา 66 จังหวัด โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ประเภทละ 16 รางวัล ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอุดมศึกษาและปวศ. และประเภทประชาชนทั่วไป รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,120,000 บาท ซึ่งมีผู้ผ่านรอบแรก ประเภทละ 16 คน รวมเป็น 64 คน ซึ่งทั้ง 64 คน ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ Workshop ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบต่อหน้ากรรมการ (วาดสด) 

 

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่กระทรวงพลังงานจัดมาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นกิจกรรมวาดภาพแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการสร้างสรรค์ผลงานในรอบชิงชนะเลิศแบบต่อหน้ากรรมการ คือ วาดสด และเป็นเวทีการประกวดวาดภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ถ่ายทอดความนึกคิด จินตนาการด้านพลังงานในทุกมิติผ่านงานศิลปะที่เปิดกว้างในทุกรูปแบบ

 

                

 

ด้านนายเฉลิมชัย กล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงพลังงานที่สนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานและเห็นความสำคัญของงานศิลปะในครั้งนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกๆ ปี จะมีคนส่งภาพเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และหวังว่าปีต่อๆ ไป จะมีผู้ร่วมส่งภาพเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เพราะแต่ละคนมีฝีมือกันอย่างมาก 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกเหนือจากผลงานที่ได้รับรางวัล 64 ภาพแล้ว กระทรวงพลังงาน ได้คัดเลือกภาพวาดจากโครงการดังกล่าว เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 6 “พลังงาน เพื่อชีวิต” รวมจำนวน 124 ภาพวาด ตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.ย. ที่บริเวณ วีรันดา ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้เข้าชมผลงานอย่างใกล้ชิด หรือสามารถเข้าชมผลงานภาพวาดจากการประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.energy.go.th และเฟซบุ๊ก FB Energypaintingcontest