เปิดใจรับความหลากหลาย สร้างครูรุ่นใหม่ไม่ 'บูลลี่'

15:01 16 กันยายน 2561 1,230
เปิดใจรับความหลากหลาย สร้างครูรุ่นใหม่ไม่ 'บูลลี่' อาจเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า

การบูลลี่เกิดขึ้นบ่อยในสถานศึกษา โดยเฉพาะมาจากครูผู้สอนที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้ง อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนทำให้เกิดพฤติกรรมตอบโต้ที่แตกต่างกันไป เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า