สทนช.เร่งระบายน้ำ 6 เขื่อนรับมือพายุใต้ฝุ่น 'มังคุด'

12:59 16 กันยายน 2561 1,022
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เร่งระบายน้ำ 6 เขื่อนรับมือ พายุไต้ฝุ่น “มังคุด” ขณะที่กรมชลฯสั่งเตรียมรับสถานการณ์

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เร่งระบายน้ำ 6 เขื่อนรับมือ พายุไต้ฝุ่น “มังคุด” ขณะที่กรมชลฯสั่งเตรียมรับสถานการณ์