โพลเผยคนไทยยังห้อยพระ นิยมหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้

13:15 16 กันยายน 2561 3,142
ดุสิตโพลเผยคนไทยยังนิยมห้อยพระเครื่องเชื่อช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ มาเป็นอันดับ1

วันนี้(16ก.ย.61)พระเครื่องกับคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมานาน ซึ่งเป็นทั้งการเคารพบูชา กราบไหว้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ในปัจจุบันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 พระเครื่องก็ได้มีการพัฒนาออกมาในลักษณะพุทธพาณิชย์ และกลายเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นประเด็นที่ควรศึกษา เพราะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทั้งด้านความศรัทธาและด้านธุรกิจ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีต่อพระเครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

 

คนไทยคิดอย่างไร? กับการห้อย/แขวนพระเครื่อง ของคนไทย

 

1.เคารพบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยปกป้องคุ้มครอง 56.86%

 

2. เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล เป็นสิทธิส่วนบุคคล 25.01%

 

3. เป็นไปตามแนวทางวิถีของชาวพุทธ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น 14.13%

 

อื่นๆ สวมใส่เป็นเครื่องประดับ เพื่อความสวยงาม ควรห้อย/แขวนอย่างเหมาะสม ไม่รุ่มร่าม /ภาพรวม4.00% ชาย4.23% หญิง3.79%

 

คนไทยห้อยและแขวนพระมากน้อยเพียงใด?

 

1.ห้อย/แขวน 70.30% เพราะมีความศรัทธา เลื่อมใส มีแล้วรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัย ได้มาจากพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เป็นสิริมงคลกับตัวเอง ฯลฯ

 

2.ไม่ห้อย/ไม่แขวน 29.70% เพราะกลัวลืม ทำหล่นหาย ถูกขโมย ไม่มีสร้อยที่เหมาะสม เก็บไว้บูชาที่บ้าน เป็นพระที่มีราคา แพ้สร้อย ฯลฯ

 

อันดับพระเครื่องที่คนไทยห้อย/แขวน

 

1.หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ 47.79%

 

2.พระสมเด็จโต 21.90%

 

3.พระพุทธโสธร/หลวงพ่อโสธร 12.87%

 

4.พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ 9.44%

 

5.หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน 8.00%

 

พระเครื่องที่คนไทยห้อย/แขวน ได้มาจากที่ใด

 

1.เช่ามา 41.13%

 

2.พ่อแม่มอบให้ 32.15%

 

3 .ผู้ใหญ่/เจ้านายให้มา 7.73%

 

4. ญาติพี่น้องให้ 6.96%

 

5. ปู่ย่า/ตายายมอบให้ 6.51%

 

อื่นๆ เพื่อนให้ แฟนให้ พระ/ที่วัดแจก เป็นต้น 5.52%

 

คนไทยมีความคิดเห็นต่อตลาดพระของไทยขณะนี้อย่างไรบ้าง

 

1 .ตลาดใหญ่ เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 42.84%

 

2 .เป็นการทำธุรกิจมากขึ้น มีการปั่นราคา สร้างรายได้ 20.02%

 

3 .เศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ตลาดพระซบเซา 13.63% 14.57% 12.68%

 

4. ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานราคาเช่าบูชา มีการปลอมพระ มีมิจฉาชีพแฝงเข้ามา 12.26%

 

5 .เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม เฉพาะผู้ที่สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 11.25%