วันนี้ในอดีต เริ่มใช้เงินเหรียญบาทครั้งแรก

08:05 17 กันยายน 2561 1,816
รู้หรือไม่ว่า วันนี้ในอดีต เมื่อ 17 ก.ย. พ.ศ. 2403 มีการประกาศใช้เงินเหรียญบาทครั้งแรก ทั้งหมด 5 ชนิดราคา

รู้หรือไม่ว่า วันนี้ในอดีต เมื่อ 17 ก.ย. พ.ศ.2403 รัฐบาลได้ออกประกาศพิกัดราคาและเหรียญทองตราเหรียญบาทและเงินแป โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงดำริว่าเนื่องการค้าขายกับต่างประเทศขยายตัวมากขึ้น เงินพดด้วงไม่เพียงพอกับความต้องการทางการค้า และไม่สะดวกในการใช้งาน จึงทรงพระราชดำริให้เปลี่ยนรูปเงินตราสยามจากเงินพดด้วงเป็นเงินเหรียญ (เงินแป) โดยผลิตด้วยเครื่องจักรที่ประเทศอังกฤษ

 

สำหรับเหรียญที่ผลิตได้เป็นครั้งแรก เป็นเหรียญตราพระมหามงกุฎ-ช้างในวงจักร มี 5 ชนิดราคา คือ บาท กึ่งบาท สลึง เฟื้อง และกึ่งเฟื้อง