คนไทยกังวลสินค้าแพงขึ้นกระทบค่าครองชีพพุ่ง

15:35 14 กันยายน 2561 2,275
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยดัชนีการครองชีพครัวเรือน 3 เดือนข้างหน้าขยับขึ้น กังวลสินค้าแพงกระทบค่าครองชีพพุ่ง

วันนี้ (14ก.ย.61) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผย ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเดิมที่ระดับ 46.3 ในเดือน ก.ค. มาอยู่ที่ระดับ 46.5 ในเดือน ส.ค. เนื่องจากครัวเรือนเกษตรบางส่วนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องภาระหนี้สินในอนาคต ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ อย่างมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

 

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้าย (ต.ค.ธ.ค.) ของปี 2561 ประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่องยังเป็นในเรื่องของระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศที่คาดว่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้า

 

 

สำหรับดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือน ส.ค. 2561 ปรับตัวลดลงจากเดิมที่ระดับ 45.1 ในเดือน ก.ค. มาอยู่ที่ระดับ 44.8 ในเดือน ส.ค. เนื่องจากครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่องสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากการสำรวจพบว่า 23.2% ของครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) เพิ่มขึ้นในเดือน ส.ค. มาจากระดับราคาสินค้าและบริการ

 

นอกจากนี้ ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับความกังวลของครัวเรือนต่อเหตุการณ์ น้ำท่วมในปัจจุบันและในระยะข้างหน้า พบว่าราว 2 ใน 3 ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังไม่มีความกังวลต่อ สถานการณ์น้ำท่วม เนื่องมาจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยไม่ค่อยประสบปัญหาน้ำท่วม รวมถึงมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะคลี่คลายไปในทางที่ดี เนื่องจากรัฐบาลเข้ามาดูแลเร่งแก้ปัญหา