‘กอบศักดิ์’เผยยังไม่มีใครเชิญเป็นรมต.สมัยหน้า

14:39 14 มิถุนายน 2561 1,029
‘กอบศักดิ์’เผยยังไม่มีใครเชิญเป็นรัฐมนตรีในสมัยหน้า พร้อมดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่มีอยู่

วันนี้ (14มิ.ย.61) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวในงาน Meet the Press หัวข้อ “ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มทำแต่ได้ทำมานานแล้วสมัยที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม หลายเรื่อง และหลังเริ่มกระบวนการตั้งคณะรัฐมนตรีมีการตั้ง สปช. สปท.กรรมการยกร่าง และกรรมการปฏิรูป ดังนั้นเรื่องการปฏิรูปได้มีการดำเนินการมาอย่างน้อย 4 รอบ โดยตนเองเกี่ยวข้องทั้ง 4 รอบ มีซึ่งการปฏิรูปมีความคืบหน้าและได้ดำเนินการไปแล้วหลายส่วน ซึ่งในช่วงที่มีกรรมการยกร่าง กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศไปแล้วหลายด้าน อาทิ การเลือกตั้ง หรือเรื่องของการเมืองทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ซึ่งกระบวนการเลือกตั้งครั้งใหม่จะแตกต่างจากเดิมพอสมควร เช่น การใช้สัดส่วนผสม ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนโดยมีตัวแทนของประชาชนตามสัดส่วนที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้ง ส.ว. และระเบียบของพรรคต่างๆ

 

ส่วนมาตรา 77 ก็เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่เช่นเดียวกัน ที่ทำให้กฏหมายทุกกฏหมายที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายรอบ ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงประเทศการออกกฏหมายต่างๆ และในรอบสุดท้ายมีคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ บวก 2 ที่มีข้อเสนอเข้ามาแล้วเกือบ 2000 ข้อและมีการแต่งตั้งให้ตนเองทำหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปต่างๆ ให้เกิดความสำเร็จ