มติมส.ถอดถอน3อดีตพระชั้นผู้ใหญ่พ้นกรรมการมส.

16:56 30 พฤษภาคม 2561 1,058
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะปกครองแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันนี้ (30 พ.ค. 61) ที่ประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้ มีมติรับทราบพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้อดีตพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,อดีตพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และอดีตพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา พ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม และสืบเนื่องจากคำสั่งดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้อดีตพระพรหมสิทธิ พ้นจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 

ส่วนตำแหน่งเจ้าคณะปกครองของพระทั้ง 3 รูปที่ว่างลงนั้น นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะหนตะวันออก ได้แต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 10 รักษาการเจ้าคณะภาค 10 ส่วน พระธรรมสุธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงอารามหลวง รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และให้ พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4 – 7 ธรรมยุต

 

ขณะที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯและวัดสามพระยา ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ โดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ส่วนการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างที่ประชุมยังไม่มีการหารือในวันนี้ ซึ่งการแต่งตั้งถือเป็นพระอำนาจสมเด็จพระสังฆราช โดยกรรมการ มส.สามารถมาจาก 2 รูปแบบคือ การแต่งตั้งและสรรหา ทั้งนี้อาจมีการนำเรื่องนี้หารือในที่ประชุมมส.ครั้งถัดไป

 

นอกจากนี้ นายสิปป์บวรยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบทุจริตเงินทอนวัดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ส่วนการสอบวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะเป็นอำนาจของผู้บริหารพศ.