เปิดใจภารกิจสุดท้ายมือกฎหมาย มีชัย ฤชุพันธุ์

14:04 14 กันยายน 2561 1,113
ทีมข่าว TNN24 ได้สัมภาษณ์เปิดใจอาจารย์มีชัย ถึงข้อครหาเกี่ยวกับการเขียนกติกาการเมือง ซึ่งถูกมองเอื้อฝ่ายทหาร ขณะที่อนาคตของท่านวางไว้อย่างไร

ทันทีที่กฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดของนาย มีชัย ฤชุพันธุ์ ต้องพ้นจากหน้าที่ทันที ทีมข่าว TNN24 ได้สัมภาษณ์เปิดใจอาจารย์มีชัย ถึงข้อครหาเกี่ยวกับการเขียนกติกาการเมือง ซึ่งถูกมองเอื้อฝ่ายทหาร ขณะที่อนาคตของท่านวางไว้อย่างไร