1 ทศวรรษ...สถานีข่าว TNN24ช่อง16

23:57 12 กันยายน 2561 1,683
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของสถานีข่าว TNN24 ช่อง 16 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางการทำงานในอนาคต

ผู้บริหารสถานีข่าว TNN24  มอบนโยบายแก่พนักงานเนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของสถานีข่าว TNN24 ช่อง 16 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางการทำงานในอนาคต 

Tags: tnn24