ไทยออยล์ปฏิเสธข่าวลือรับพนง.จำนวนมาก

16:27 12 กันยายน 2561 4,780
ไทยออยล์ปฏิเสธกระแสข่าวลือรับพนักงานจำนวนมาก โดยระบุค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีไม่มีมูลความจริง

วันนี้ (12ก.ย.61) ไทยออยล์ประกาศชี้แจงตามที่ปรากฏข้อความเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าไทยออยล์ต้องการรับพนักงานจำนวนมากโดยระบุอัตราค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีด้วยนั้น ไทยออยล์ขอชี้แจงให้ทราบว่าข้อมูลค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและไม่ได้เผยแพร่โดยไทยออยล์ การเผยแพร่ข่าวสารและการรับสมัครพนักงานไทยออยล์จะสื่อสารผ่านช่องทางเฉพาะของบริษัทเท่านั้น ได้แก่ https://www.thaioilgroup.com Facebook : Thaioil PLC  Facebook : Thaioil Recruitment  Facebook : Thaioil HR4U และ Facebook : Top positive

 

ดังนั้นขอให้ผู้สนใจติดตามได้จากช่องทางการกล่าวเท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือหยุดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อความดังกล่าวอันอาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องได้