เรื่องต้องรู้ ! เงินประกันสังคมแต่ละเดือนแบ่งไปไหน?

14:40 11 กันยายน 2561 4,706
มนุษย์เงินเดือนต้องอ่าน! เงินประกันสังคมแต่ละเดือน เมื่อจ่ายแล้วแบ่งไปไหนบ้าง สิทธิที่คนทำงานทุกคนควรได้รู้

วันนี้ (11ก.ย.61) จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานประกันสังคม จะเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ประกันตนเพิ่มจาก 750 บาทเป็น 1,000 บาท ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก สำหรับสิทธิที่คนทำงานทุกคนควรรู้และควรได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง รวมทั้งเงินแต่ละเดือนที่เก็บไป อยู่ไหน วันนี้เรามีคำคตอบมาให้ได้รู้กัน

 

โดยเงิน 750 บาท แบ่งงออก ดังนี้ 225 บาท ดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน เงิน 75 บาท เป็นการใช้ประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ให้เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืนเช่นกัน เงิน 450 บาท เป็นการเก็บเป็นเงินออม ซึ่งจะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

 

 

สำหรับเงื่อนไขการได้เงินก้อนสุดท้าย (เงินออม เมื่ออายุครบ 55 ปี) คืน คือ 1. จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน เท่ากับ 4,500 บาท

 

 

ส่วนจ่ายครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จะได้เป็นเงินก้อนเรียกว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่าข้อ 1. คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบด้วย เช่น จ่าย 750 บาท ตลอด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน เท่ากับ 75,600 บาทและ 3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือน เรียกว่า บำนาญชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ กรณีจ่ายครบ 15 ปี จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย สมมติ 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท ไปจนเสียชีวิต กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ คือ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี)

 

 

สมมติเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท = 3,000 บาท) + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) เท่ากับ 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือน ไปจนเสียชีวิต

 

 

 

ส่วนกรณีที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว ยังไม่ครบ 5 ปีเลย แต่เสียชีวิต กรณีนี้จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่าของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญที่ได้รับ เช่น รับรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท เสียชีวิตได้รับ 63,750 บาท