ก.คลังเตรียมเสนอ ครม.คืน VAT ผู้ถือบัตรคนจน

19:26 7 กันยายน 2561 1,529
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ที่ถือบัตรผู้มีรายได้น้อย เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ใน 2 สัปดาห์นี้

คืบหน้าโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาได้ใน 2 สัปดาห์นี้ หากเสนอไม่ทันในวันอังคารหน้า จะเลื่อนเป็นอีกสัปดาห์   เบื้องต้นคาดว่าจะคืนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน  หรือ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  2561 ไปจนถึงเดือนเมษายน  2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน

 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการคืน VAT  จากการใช้จ่ายเฉพาะที่ร้านธงฟ้าก่อน  จากนั้น จะพยายามขยายไปยังร้านอื่นๆที่มีเครื่องรับบัตร หรือ อีดีซี โดยหลังจากผู้ถือบัตรมีการใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าแล้ว รายการของภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกรมบัญชีกลางจะคืนเงินเข้ามาในบัตรในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป