พระองค์เจ้าโสมสวลีฯมีพระอาการโดยรวมดีขึ้น

09:56 7 กันยายน 2561 4,587
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระขงฆ์ซ้ายหายเป็นปกติ

วันนี้ (7ก.ย.61) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระขงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบเป็นปกติ

 

การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ให้มีพระกำลังกลับมาดีงเดิม และได้กราบทูลขอประทานอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง 7 กันยายน 2561