วันนี้ในอดีตประกาศใช้ ‘ธนบัตร’ แบบแรกของไทย

07:30 7 กันยายน 2561 1,679
วันนี้ในอดีต เมื่อ 7 ก.ย. 2445 ประกาศใช้ ‘ธนบัตร’ แบบแรก ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันนี้ในอดีต เมื่อปี 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย ตรวจตรา และพกพา โดยเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว จึงเรียกว่า ธนบัตรหน้าเดียว มี 7 ชนิดราคา ได้แก่ 1 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท และ 1000 บาท พิมพ์ที่บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด (THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED) ในประเทศอังกฤษ 

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 7 ก.ย. 2445 ได้ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 

 

 

ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย