ยังไม่อนุมัติ!ขึ้นเงินสมทบประกันสังคมเป็น1,000บาท

15:04 6 กันยายน 2561 3,462
ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยัน ยังไม่อนุมัติเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 1,000 บาท เผยอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่าย

 

วันนี้ (6 ก.ย. 61) จากกรณีการปรับเพดานอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน จาก 750 บาทเป็น 1,000 บาท หรือจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท ถูกหยิบยกถึงมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจากมีการพูดถึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่เรื่องก็เงียบหายไป

 

ล่าสุด นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ ยังเป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคม และยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็น โดยที่ผ่านมาได้เปิดฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วยการจัดเวทีรับฟังมาแล้ว 5 ครั้ง ภูมิภาค 4 ครั้งและกรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง ซึ่งผลตอบรับส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวก และบางส่วนได้ยื่นข้อเสนอให้เก็บตามฐานเงินเดือนเป็นหลัก หรือให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนว่าจะจ่ายเพิ่มหรือไม่ตามความสมัครใจ

 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหากมีการปรับเพดาน จะต้องเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนด้วย เช่น กรณีเจ็บป่วย,กรณีคลอดบุตร,ทุพพลภาพ,กรณีเสียชีวิต และการว่างงาน จาก 7,500 บาท เป็น 10,000 บาท รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำนาญชราภาพ

 

ขณะที่ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังเปิดเผยถึงตัวเลขล่าสุดของเงินกองทุนประกันสังคมว่า ขณะนี้กองทุนมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 ล้านล้านบาท มีผลตอบแทน 58,000 ล้าน และมีรายจ่าย 70,000 ล้านบาท โดยยืนยันว่า กองทุนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกส่วนทุกโครงการทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน กระทรวงแรงงานจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมทั้งอนุกรรมการ 4 ฝ่ายอีกครั้งในเดือนต.ค. นี้ และหากประชาชนหรือผู้ประกันตนมีข้อซักถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506