แบงก์วาง 6 แนวทางป้องกันระบบดิจิทัลล่ม

19:25 5 กันยายน 2561 1,889
ชมรมไอทีแบงก์วาง 6 แนวทางดูแลระบบดิจิทัล ทั้งการออกแบบ ดูแล แก้ปัญหาลูกค้า ชี้ต้นเหตุระบบธนาคารล่ม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เกิดจากผู้ปฏิบัติงานใช้คำสั่งไม่ถูกต้อง

จากเหตุการณ์ระบบการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารขัดข้อง เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2561   นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธานกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ในฐานะประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมธนาคารไทย ยอมรับว่า ข้อผิดพลาดเกิดจากผู้ปฏิบัติงานใช้คำสั่งจัดการในการบริหารเครือข่ายไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้อุปกรณ์เครือข่ายหลักของธนาคารไม่สามารถทำงานได้ ทางบริษัท ITMX ซึ่งเป็นบริษัทเชื่อมโยงเครือข่ายกลาง ระหว่างธนาคารได้ตัดระบบของธนาคารกสิกรไทยออกจากระบบกลาง ซึ่งธนาคารได้เร่งแก้ไขระบบภายในด้านเครือข่าย และ ผลกระทบทั้งหมด จนเปิดให้บริการได้ตามปกติ

 

ส่วนกรณีเหตุการณ์ วันที่ 1 กันยายน ระบบของธนาคารกสิกรไทยไม่ได้ขัดข้อง แต่มีรายการโอนเงินต่างธนาคารที่ใส่เลขบัญชีไม่ถูกต้องเข้ามาจำนวนกว่า 40,000 รายการ ทาง ITMX เห็นผิดสังเกต จึงได้ตัดธนาคารออกจากระบบกลาง  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากเหตุขัดข้อง ทางชมรมฯ และบริษัทกลางที่ดูแลการเชื่อมต่อระบบระหว่างธนาคาร จึงได้ร่วมกำหนดแนวทางการให้บริการด้านดิจิทัล 6 เรื่อง ประกอบด้วย การเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบ ขจัดปัญหาคอขวด เพื่อให้ระบบโมบาย สามารถรองรับปริมาณการใช้บริการได้อย่างน้อย 2 เท่าของช่วงเวลาที่มีปริมาณธุรกรรมสูงสุด การจัดการระบบภายในของแต่ละธนาคาร ให้เพิ่มมาตรการควบคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ และมีการจัดการที่รัดกุมมากขึ้น เพิ่มความสามารถของ ITMX เป็นอย่างน้อย 2 เท่าของระบบปัจจุบัน หลังจากการใช้นโยบายฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างธนาคารและ ITMX ในการกำหนดเงื่อนไขและแนวทางที่ชัดเจนในการตัดธนาคารที่ระบบขัดข้องออกจากระบบกลางชั่วคราว เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลาม สร้างความสามารถการติดตามการทำงานของระบบในภาพรวม โดยให้มีการพัฒนา Dash board  กลางสำหรับแสดงสถานะระบบของแต่ละธนาคาร และสุดท้ายทบทวนการออกแบบระบบโมบาย แบงกิ้ง และการแสดงข้อความสถานะของธุรกรรมให้ชัดเจน เข้าใจง่าย