ปรับแน่! สปส.ยันขึ้นเงิน1,000บาทสมทบประกันสังคม

16:08 4 กันยายน 2561 7,305
สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับเพดานเงินประกันสังคมจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเพิ่มเงินบำนาญชราภาพ พร้อมผลักดันแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนเพิ่มอีก 2 – 3 ล้านคนในปี 2562

 

วันนี้ (4 ก.ย. 61) ความคืบหน้าการปรับเพดานอัตราการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม จากฐานเงินเดือน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท หรือเก็บจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาทนั้น ล่าสุด พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งยืนยันว่าจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่การจะปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบนั้นจะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ประกันตนด้วย โดยเฉพาะการปรับเพิ่มแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นแก่ผู้ประกันตน เช่น ได้เพิ่มเงินบำนาญชราภาพ โดยขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจในทุกฝ่าย หากยังมีกลุ่มเห็นต่างก็ต้องสร้างความเข้าใจก่อน

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังระบุว่า สำนักงานประกันสังคมเตรียมเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนเข้ามาในระบบมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 15 ล้านคน ส่วนแรงงานนอกระบบมี 22 ล้านคนแต่เข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพียง 2.5 ล้านคน โดยตั้งเป้าปี 2562 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะเพิ่มเป็น 2 – 3 ล้านคน รวมถึงพัฒนารูปแบบการให้บริการกรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600บาทต่อเดือนให้แก่บุตรผู้ประกันตนกว่า 1,000,000 คน

 

ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 อีกทั้งยังมีการเพิ่มค่าฝากครรภ์กรณีคลอดบุตรให้กับผู้ประกันตนกว่า 290,000 คน เพิ่มสิทธิประโยชน์และค่าทดแทนให้กับลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างในระบบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มความคุ้มครองให้กับลูกจ้างได้มีหลักประกันที่มั่นคง