มองต่างมุม บทสรุปเอเชียนเกมส์2018 ไทยผลงานดีขึ้นหรือแย่ลง?

15:17 3 กันยายน 2561 3,737
สัมภาษณ์ 'ธนา ไชย ประสิทธิ์' หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย มองต่างมุมบทสรุปเอเชียนเกมส์2018 ไทยผลงานดีขึ้นหรือแย่ลง?

สัมภาษณ์ 'ธนา ไชย ประสิทธิ์' หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย มองต่างมุมบทสรุปเอเชียนเกมส์2018 ไทยผลงานดีขึ้นหรือแย่ลง?