หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในไทยโตแรงรับยุค 4.0 (2)

18:48 1 กันยายน 2561 2,244
การปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ในการนำหุ่นยนต์มาใช้ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า ในปี 2563 ไทยจะใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงสุดในอาเซียน

การปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ในการนำหุ่นยนต์มาใช้  ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า ในปี 2563 ไทยจะใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูงสุดในอาเซียน