แนะแรงงานเร่งปรับตัวรับมือหุ่นยนต์แย่งงาน (3)

18:33 2 กันยายน 2561 2,045
“หุ่นยนต์” จะเข้ามาแทนที่ “แรงงานมนุษย์” จริงหรือไม่ รวมถึงข้อเสนอแนะของตัวแทนนายจ้างเพื่อไม่ให้มนุษย์ต้องตกงาน

“หุ่นยนต์” จะเข้ามาแทนที่ “แรงงานมนุษย์” จริงหรือไม่ รวมถึงข้อเสนอแนะของตัวแทนนายจ้างเพื่อไม่ให้มนุษย์ต้องตกงาน