'จักรพันธุ์ โปษยกฤต' จัดนิทรรศการเดี่ยวในรอบ 15 ปี

12:22 2 กันยายน 2561 1,122
อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2543 จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในรอบ 15 ปี

อาจารย์จักรพันธุ์  โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2543 จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในรอบ 15 ปี