เตือนระวัง 'ไวรัส RSV' โรคติดเชื้อรุนแรงในเด็กเล็ก

12:02 2 กันยายน 2561 1,385
กรมควบคุมโรคเตือนช่วงหน้าฝน ระวังป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว

กรมควบคุมโรคเตือนช่วงหน้าฝน ระวังป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว พบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี มีเด็กเสียชีวิต 9 ราย ผู้ใหญ่เสียชีวิต 2 ราย