'ผักเบี้ยใหญ่' เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย

20:13 1 กันยายน 2561 1,176
มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้พืชผัก และสมุนไพรใกล้ตัวพื่อการพึ่งพาตนเอง 'ฟิลเลอร์ผักเบี้ยใหญ่' เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย

มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้พืชผัก และสมุนไพรใกล้ตัวพื่อการพึ่งพาตนเอง 'ฟิลเลอร์ผักเบี้ยใหญ่' เครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย