ปชช.หนุนปลดล็อคทางการเมือง

11:19 2 กันยายน 2561 1,391
ดุสิตโพลเผยปชช. หนุนปลดล็อค-คลายล็อคการเมือง แต่ยังกังวลจะเกิดความขัดแย้งบ้านเมืองวุ่นวาย

 

วันนี้ (2 ก.ย. 61) "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะคลายล็อคพรรคการเมืองเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้บางส่วน ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์กับคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน2561 สรุปผลได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร 

 

อันดับ 1  "ปลดล็อค"ทางการเมืองให้ดำเนินการโดยอิสระ 46.33% เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ช่วยให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ

 

อันดับ 2  "คลายล็อค"ทางการเมือง แต่ยังไม่ควรปลดล็อคทั้งหมด  35.26% เพราะให้พรรคการเมืองจัดกิจกรรมได้บางส่วน ป้องกันไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง  ยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ ฯลฯ 

 

อันดับ 3  ยังไม่ควรปลดล็อคและคลายล็อคทางการเมือง  18.41% เพราะอาจเกิดการชุมนุมเคลื่อนไหวรุนแรง การเมืองไทยมีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้บ้านเมืองย่ำแย่ อยากให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนก่อน ฯลฯ 

 

สำหรับเรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล ถ้ามีการ "ปลดล็อค" ทางการเมือง ณ วันนี้  ได้แก่ เกิดความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย 48.96% , กลุ่มต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหว ชุมนุม ประท้วง  35.76%, มีการหาเสียงรุนแรง โจมตีกันไปมา 25.35% ,คนฝ่าฝืนและไม่เคารพกฎหมาย 22.05%  และ รัฐบาลควบคุมดูแลสถานการณ์ลำบาก  17.19%        

 

ส่วนเรื่องที่ประชาชนวิตกกังวล ถ้ามีการ "คลายล็อก" ทางการเมือง ได้แก่ การทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย สาดโคลนกัน 50.67%, มีการคัดค้าน จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 31.39%, คสช.ไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมือง ปิดกั้น 30.49%,พรรคการเมืองทำงานได้ไม่เต็มที่ 27.35% และพรรคการเมืองเรียกร้องให้ปลดล็อค  21.97%

 

เรื่องที่ควร "คลายล็อค" ได้แก่  กำหนดนโยบายหาเสียงที่ชัดเจน  41.57% ,จัดประชุมพรรค ชุมนุมทางการเมือง 36.21%,ให้พรรคการเมืองเลือกหัวหน้าพรรคได้  27.02% ,หาเสียงทางโซเชียลได้  17.09%, กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน แบ่งเขตเลือกตั้ง  13.86%  

 

เรื่องที่ยังไม่ควร "คลายล็อค" ได้แก่ อภิปราย หาเสียงในที่สาธารณะขนาดใหญ่  39.66%, มีการคัดเลือกผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง 40.18% และ จัดกิจกรรมลงพื้นที่ พบปะประชาชน 24.13%