โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์เป็นผบ.ทบ.

21:03 1 กันยายน 2561 2,990
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.อ.อภิรัชต์ เป็น ผบ.ทบ.- พล.อ.ณัฐพลเป็นรองผบ.ทบ.

 

วันนี้ (1 ก.ย. 61) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการโปดเกล้าฯ แต่งตั้ง อาทิ

 

- พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

- พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 

- พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารบก

 

- พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

 

- พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 

 

สำหรับตำแหน่งนายอื่นๆในกองทัพบก นอกจากจะมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้ว ยังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารตำแหน่งอื่นๆได้แก่

 

 

- พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

 

- พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 

- พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 

- พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารบก

 

- พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 

 

- พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น แม่ทัพภาคที่ 3

 

- พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น แม่ทัพภาคที่ 4

 

ขณะที่ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ยังคงดำรงตำแหน่งต่างๆตามเดิม ซึ่งตำแหน่งต่างๆที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง จะมีผลในวันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ