'หุ่นยนต์' กลไกยกระดับอุตสาหกรรมไทย (1)

12:27 1 กันยายน 2561 1,464
มุมมองของภาครัฐถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อภาคการผลิต

มุมมองของภาครัฐถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อภาคการผลิต