ธรรมสัญจร วันอาสาฬหบูชา 2561 | พุทธปัญญาภิรมย์

07:15 1 กันยายน 2561 1,401
ธรรมสัญจร วันอาสาฬหบูชา 2561 | พุทธปัญญาภิรมย์ (01/09/61)

ธรรมสัญจร วันอาสาฬหบูชา 2561 | พุทธปัญญาภิรมย์ (01/09/61)