“หุ่นยนต์” กลไกยกระดับอุตสาหกรรมไทย (1)

19:04 31 สิงหาคม 2561 2,454
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ และกำลังการผลิตจำนวนมาก

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำ และกำลังการผลิตจำนวนมาก และเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการนำหุ่นยนต์มาใช้ในไทย ทีมข่าว TNN 24 ช่อง 16 มีรายงานพิเศษ ทั้งหมด 3 ตอน โดยตอนแรกนี้ จะเป็นมุมมองของภาครัฐถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อภาคการผลิต