ระวัง!ไวรัส“RSV” ติดเชื้อรุนแรงในเด็กเล็ก

12:56 31 สิงหาคม 2561 3,131
กรมควบคุมโรคเตือนในช่วงหน้าฝนระวังป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) พบเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว

 

วันนี้ (31 ส.ค. 61) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก โดยจะแสดงอาการในระยะเวลา 4 – 6 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยเช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จนถึงอาการรุนแรง เช่น หายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อย ซึมลง

 

ขณะที่การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ โดยโรคนี้พบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่ม แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโรงพยาบาล 30 แห่งในประเทศไทย ระหว่างปี 2555 – 2559 พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่มาด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรง 425 คน ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี 187 คน หรือร้อยละ 44 โดยตรวจพบเชื้อมากในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และเสียชีวิต 9 ราย ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มาด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรง 97 คน ติดเชื้อฯ 4 คน และเสียชีวิต 2 ราย โดยในปี 2561 พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) รวม 24 คน

 

 

ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่สามารถป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ,หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ เช่น ผู้ป่วยไข้หวัดหรือปอดอักเสบ,หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำร่วมกัน และทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ

 

ทั้งนี้ กรณีที่มีอาการป่วยควรหยุดพักโดยเฉพาะนักเรียน และควรปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น เช่น ไอมาก หอบเหนื่อย ซึมลง รับประทานอาหารได้น้อย ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข