สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระอาการประชวรหายเป็นปกติ

14:57 30 สิงหาคม 2561 4,242
แถลงการณ์ ฉบับ 3 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ คณะแพทย์กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดาฯ

วันนี้ (30ส.ค.61) เมื่อเวลา 14.02 น. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ระบุว่า

 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระบัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ

 

คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน