"ซีพีเอฟ" เปิดฟาร์มบางสระเก้า ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งปลอดสาร | The Marketing Room

09:26 29 สิงหาคม 2561 1,017
"ซีพีเอฟ" เปิดฟาร์มบางสระเก้า ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งปลอดสาร | The Marketing Room (28/08/61)

"ซีพีเอฟ" เปิดฟาร์มบางสระเก้า ต้นแบบการเลี้ยงกุ้งปลอดสาร | The Marketing Room (28/08/61)

ติดตามรายการ The Marketing Room ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 น.