จีนกับประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคต | The Marketing Room

09:16 28 สิงหาคม 2561 3,221
จีนกับประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคต | The Marketing Room (25/08/61)

จีนกับประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคต | The Marketing Room (25/08/61)

ติดตามรายการ The Marketing Room ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 น.