กลุ่มไทยออยล์ สานฝันโครงการ "วิ่ง เอา มันส์ เพื่อน้อง ปี4"

10:28 27 สิงหาคม 2561 1,412
กลุ่มไทยออยล์ เดินหน้าเติมเต็มความสุข พร้อมพัฒนาโรงเรียนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการ “วิ่ง เอา มันส์ เพื่อน้อง ปี 4”

 

การเดินทางเข้ามาสานฝัน เติมความสุข ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ของผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ภายใต้โครงการ “วิ่ง เอา มันส์ เพื่อน้อง ปี 4” ในครั้งนี้ ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทาสีปรับปรุงอาคารอนุบาลให้มีความสวยงาม พัฒนาพื้นที่การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงปลา เมื่อได้ผลผลิตจะนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันนักเรียน ออกแบบประดิษฐ์รถตัดหญ้า ช่วยให้ตัดหญ้าในสนามฟุตบอลสะดวกมากขึ้น มอบสิ่งของที่จำเป็นแก่การเรียน อาทิ กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ เป็นการเติมรอยยิ้มให้นักเรียนที่นี่ได้อย่างมีความสุข

 

ทีมจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ มีส่วนร่วมโดยนำความเชี่ยวชาญด้านวิศกรรมมาพัฒนาเข้ากับสิ่งของเหลือใช้ ประดิษฐ์รถตัดหญ้าให้โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสนามฟุตบอลที่ปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ สำหรับโครงการ “วิ่ง เอา มันส์ เพื่อน้อง” เป็นโครงการที่กลุ่มไทยออยล์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้ว ยังสนับสนุนการเป็นผู้ให้ด้วยการสะสมระยะทางวิ่งของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้า รองเท้า และส่งต่อการเป็นผู้ให้ไปยังน้องๆ นักเรียนต่อไป