เปิดคำพิพากษาคดีเผาบ้านกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

09:20 13 มิถุนายน 2561 862
ติดตามคดีของปู่โคอี้ ผู้นำทางจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้านใจแผ่นดิน ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในการกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ติดตามคดีของปู่โคอี้ ผู้นำทางจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงแห่งบ้านใจแผ่นดิน ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในการกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน