สืบสานงานพัฒนา (27/05/61)

19:07 27 พฤษภาคม 2561 2,116
สืบสานงานพัฒนา (27/05/61)วางแนวทางบริหารป่าพรุโต๊ะแดง

สืบสานงานพัฒนา (27/05/61)วางแนวทางบริหารป่าพรุโต๊ะแดง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์