สืบสานงานพัฒนา (26/05/61)

19:04 26 พฤษภาคม 2561 1,817
สืบสานงานพัฒนา (26/05/61)ทำนบดินบ้านไทรนอง2สร้างน้ำให้สวนผลไม้

สืบสานงานพัฒนา (26/05/61)ทำนบดินบ้านไทรนอง2สร้างน้ำให้สวนผลไม้

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์