สืบสานงานพัฒนา (13/05/61)

19:02 13 พฤษภาคม 2561 1,803
สืบสานงานพัฒนา (13/05/61)ศูนย์ศึกษาสัญจรสืบสานงานพัฒนา

สืบสานงานพัฒนา (13/05/61)ศูนย์ศึกษาสัญจรสืบสานงานพัฒนา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์