สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระอาการดีขึ้น

17:18 21 สิงหาคม 2561 6,053
แถลงการณ์ฉบับ2 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท ทรงพระกรรสะลดลง รับสั่งได้ดี

วันนี้ (21ส.ค.61) แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

 

คณะแพทย์ขอพระราชทาน ให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

สำนักพระราชวัง 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2561