120ปีที่มาแล้ว ไทยเริ่มใช้หน่วย‘สตางค์’

08:38 21 สิงหาคม 2561 1,682
รู้หรือไม่ 21 ส.ค. 2441 มีการประกาศใช้หน่วยเงิน “สตางค์” เป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2441 ประเทศไทย หรือสยามในสมัยนั้น มีการประกาศใช้หน่วยเงิน “สตางค์” เป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้มาตรา “ชั่ง ตำลึง บาท สลึง และเฟื้อง” 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า มาตราของไทยที่ใช้อยู่ในขณะนั้นคือ ชั่ง ตำลึง บาท สลึง และเฟื้อง เป็นระบบที่ยากต่อการคำนวณและการจัดทำบัญชี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงใหม่ โดยใช้หน่วยเป็น “บาท” และ “สตางค์” คือ 100 สตางค์เป็น 1 บาท ตั้งแต่ พ.ศ. 2441 เป็นต้นมา และตั้งแต่นั้นมา “บาท” และ “สตางค์” จึงเป็นมาตราเงินตราของไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

 

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำพระบรมรูปของพระองค์ประทับลงบนเหรียญ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยประทับลงบนเหรียญกษาปณ์ 

 

ขอบคุณที่มาจาก : www.royalthaimint.net