แจกตั๋วคอนฯ แม็กซ์-เจนมานะ 15รางวัล!

16:33 20 สิงหาคม 2561 15,514
TNN24 ชวนตอบคำถาม ถ้าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า กับ MAX JENMANA ฉันจะ.... ลุ้นตั๋วคอนเสิร์ต ‘SkullcandyStayloud presents Catgig Max Jenmana : Mad Max’

กติกา

วิธีการง่ายๆ 
1.กด LIKE Fanpage TNN24 และ Skullcandy Thailand 
2.กด LIKE โพสต์นี้ แชร์ไปที่เพจตัวเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมแท็กเพื่อนที่อยากพาไปด้วย ติด #SkullcandyTH #StayloudTH #Catradio #CatgigMaxJenmana #TNN24 #True4U
3.จากนั้นมาตอบคำถามใต้โพสต์นี้ว่า 
#ถ้าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า กับ MAX JENMANA ฉันจะ.... " และแท็กหาเพื่อนคนเดิม

 

ของรางวัล

บัตรคอนเสิร์ต Skullcandy Stayloud presents Catgig Max Jenmana : Mad Max จำนวน 2 ใบ / 1 ผู้โชคดี

(คอนเสริต์แสดงวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ณ Studio 9 Show DC ถนน พระราม 9)

 

เงื่อนไขกิจกรรมและการรับของรางวัล

1.ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น. 

2.ผู้โชคดี 15 ท่าน ได้รับรางวัลละ 2 ใบ (คอนเสิร์ตเป็นแบบยืน ไม่มีการระบุเลขที่นั่ง)

3.บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN24 และเว็ปไซต์ www.tnnthaiand.com

4.ผู้โชคดีทุกท่านต้องติดต่อกลับทาง FB Messenger เพจTNN24  https://www.facebook.com/TNN24/  เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง หากไม่ติดต่อกลับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

7.การตัดสินของคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

8.หากบริษัทฯ ได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การรับบัตรชมคอนเสิร์ต

ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชน/หลักฐานยืนยันตัวตนแสดงยังโต๊ะลงทะเบียนรับบัตรกิจกรรม บริเวณหน้างานคอนเสริต์ ณ Studio 9  ห้าง Show DC ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.