รู้จัก "โรคไบโพลาร์" รักษาได้

12:57 19 สิงหาคม 2561 1,947
โรคอารมณ์สองขั้วหรือ ไบโพลาร์ เป็นโรคที่มักพบในช่วงอายุ 20-30 ปี ขึ้นไป และพบ 1 ใน5 คน อาจคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งกรมสุขภาพระบุว่าโรคนี้สามารถรักษาได้ หากได้รับการรักษาต่อเนื่อง

โรคอารมณ์สองขั้วหรือ ไบโพลาร์ เป็นโรคที่มักพบในช่วงอายุ 20-30 ปี ขึ้นไป และพบ 1 ใน5 คน อาจคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งกรมสุขภาพระบุว่าโรคนี้สามารถรักษาได้ หากได้รับการรักษาต่อเนื่อง