กบง.ขยายเวลาตรึงราคาLPGที่363บาท/ถัง

16:51 12 มิถุนายน 2561 1,596
กบง.มีมติขยายเวลาตรึงราคาLPGขนาด15กิโลกรัม ที่ 363 บาท/ถัง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

วันนี้ (12มิ.ย.61) นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมกบง.ยังได้เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้ต่อโครงการรักษาระดับราคา LPG ในราคา 363 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ ยังมีมติต่ออายุโครงการลดราคา LPG ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพขายอาหารขนาดเล็ก (หาบเร่ แผงลอย) โดยลดจาก 363 บาท/ถัง คงเหลือเป็น 325 บาท/ถัง จนถึง 31 ธ.ค.61 ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ครัวเรือนรายได้น้อย 7,569,867 ครัวเรือน ร้านค้าหาบเร่ 395,544 ร้าน เป็นเงินเดือนละ 49 ล้านบาท โดยบมจ.ปตท.  (PTT) จะเป็นผู้ชดเชยส่วนราคานี้