รัฐบาลไทยร่วมอาลัย‘โคฟี่ อันนัน’ถึงแก่อนิจกรรม

11:15 19 สิงหาคม 2561 1,528
รัฐบาลไทยแถลงการณ์แสดงความเสียใจเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของนายโคฟี่ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

วันนี้ (19 ส.ค. 61) รัฐบาลไทยออกแถลงการณ์ ระบุว่า ในนามรัฐบาลและประชาชนไทยรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของนายโคฟี่ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

 

นายโคฟี่ อันนัน เป็นรัฐบุรุษในระดับโลกและเป็นผู้นำที่แท้จริงของระบบพหุภาคีนิยมตลอดช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟี่ อันนันได้สร้างความเข้มแข็งให้กับงานของสหประชาชาติ ในด้านการพัฒนาและการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งทุ่มเทส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ และคุณค่าอันเป็นสากลด้านความเท่าเทียม ความอดกลั้นและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ตามที่ปรากฎในกฎบัตรสหประชาชาติ

 

นายโคฟี่ อันนัน ยังเป็นผู้ริเริ่มเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อปรับปรุงการประสานงานและความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของงาน ด้วยคำพูดของท่านเองที่ว่า “จะนำสหประชาชาติมาใกล้ชิดกับประชาชนยิ่งขึ้น”

 

ทั้งนี้ นายโคฟี่ อันนัน เป็นมิตรที่ดีของประเทศไทย และได้เดินทางเยือนประเทศไทยในหลายวาระทั้งการเยือนอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศต่างๆเมื่อเดือนพ.ค. 2549 ซึ่งนายโคฟี่ อันนันได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรัชสมัย