18ส.ค.เทิดพระเกียรติ ‘ร.4’คำณวนสุริยุปราคาแม่นยำ

08:01 18 สิงหาคม 2561 1,579
รู้หรือไม่วันที่18ส.ค.เมื่อพ.ศ.2411 ‘รัชกาลที่4’ เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง หลังจากพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีได้อย่างแม่นยำ รบ.ไทยจึงกำหนดให้เป็น ‘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ’ เพื่อเทิดพระเกียรติ

รู้หรือไม่เมื่อวันที่18ส.ค.ปีพ.ศ.2411 เป็นวันกำเนิด ‘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ’ เนื่องจากวันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นแบบหมดดวงที่ อ.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรี และลงไปถึง จ.ชุมพร

 

พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์

 

ทั้งนี้ผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมาก ซึ่งเซอร์แฮรี ออด บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสำราญมาก เพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกถ้วนที่สุดยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้เสียอีก

 

จากเหตุการณ์นั้นทำให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่ 18 ส.ค.เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาวันที่ 14 เม.ย. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น  ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’ พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 ส.ค.เป็น ‘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ’