ทองคำขาลง โอกาสหรือความเสี่ยง?lMoney Easy (1/4)

14:15 16 สิงหาคม 2561 2,303
ทองคำขาลง โอกาสหรือความเสี่ยง? l Money Easy (1/4) (16/08/61)

ทองคำขาลง โอกาสหรือความเสี่ยง? l Money Easy (1/4) (16/08/61)

ติดตามรายการ Money Easy ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.