รัฐบาลชี้สั่งวัดทำบัญชีไม่มีเจตนาทำร้ายคณะสงฆ์

12:17 12 มิถุนายน 2561 1,020
รัฐบาลยืนยันให้พระทำบัญชีวัดไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคณะสงฆ์ ระบุต้องการปฏิรูปจากภายใน

วันนี้ (12มิ.ย.61) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ระบุว่า ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อย่างที่บางคนบางกลุ่มกำลังสร้างความเข้าใจผิด การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบ ยึดหลักทำทุกอย่างไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย และหลักพระธรรมวินัย ไม่มีอคติใดๆ เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐที่จัดสรรไปถึงวัดเป็นไปอย่างสุจริต  และได้ใช้ประโยชน์ในกิจการทางศาสนาอย่างเต็มที

 

สำหรับการจัดทำรายการทางการเงิน บัญชีการเงินของวัดและของส่วนตัวของพระสงฆ์ นายสุวพันธุ์ยืนยันเช่นกันว่า  ฝ่ายราชการไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แต่ตั้งใจทำให้เกิดการดำเนินการในทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม และเป็นที่ยอมรับของสังคม  คณะสงฆ์ก็ทำบัญชีให้ตรงตามที่ญาติโยมประสงค์ จะเป็นการดีที่สุด เพราะเรื่องนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปศาสนาจากภายในด้วย

 

ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มพระสงฆ์ถึงหนังสือคำสั่งให้วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรายงานเรื่องบัญชีวัด แต่ไม่มีความชัดเจน ทั้งระยะเวลาในการสำรวจก็เร่งรีบ เพราะหนังสือออกวันที่ 8 มิ.ย.แต่ให้รายงานผลวันที่ 11 มิ.ย. นั้น

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองโฆษกสำนักพุทธศาสนา ชี้แจงว่า หนังสือดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอนวัด แต่เป็นหนังสือที่ติดตามการปฏิบัติงานของวัดตามไตรมาส เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยต่อไป  และขณะนี้เริ่มมีบางวัดทะยอยส่งบัญชีวัดแล้ว