ล่าพรานป่า ฆ่าวัวแดงห้วยขาแข้ง

08:12 13 สิงหาคม 2561 1,063
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจซากวัวแดงที่ถูกยิงตาย ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเร่งรวบรวมหลักฐาน ล่าตัวพรานป่ามาดำเนินคดี

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจซากวัวแดงที่ถูกยิงตาย ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเร่งรวบรวมหลักฐาน ล่าตัวพรานป่ามาดำเนินคดี