วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

19:59 12 สิงหาคม 2561 1,484
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ แดนพุทธภูมิ

วันนี้ (12ส.ค.61) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ภายใต้ความดูแลขของ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และชาวเมืองกุศินาคาร์ ได้พร้อมใจเป็นสมานฉันท์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 69 รูป , เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่น , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารภายในพระอุโบสถ , พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ลงนามถวายพระพร , ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ , เจริญพระพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปะวัตนสูตร เจริญจิตภาวนา , พสกนิกรชาวไทย ชาวอินเดีย จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การบำเพ็ญกุศลในแดนพุทธภูมิได้อธิษฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล

 

เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชะอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ และสากลโลก ตลอดทั้งอํานาจ แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการเทอญ