ผู้ประกอบการโหมโปรโมชั่นรับ "วันแม่" กระตุ้นยอดขาย

15:36 12 สิงหาคม 2561 1,169
เทศกาลวันแม่ปีนี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงสุดในรอบ 6 ปี หรือประมาณ 13,746 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการต่างอาศัยจังหวะนี้จัดโปรโมชั่น พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กระตุ้นยอดขาย

เทศกาลวันแม่ปีนี้ คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสูงสุดในรอบ 6 ปี หรือประมาณ  13,746 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการต่างอาศัยจังหวะนี้จัดโปรโมชั่น พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กระตุ้นยอดขาย